Путања




 

 

 

 

Врњачка Бања, Липова
Цена: 135.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 187




 

 

 

 

Врњачка Бања, Пахуљица
Цена: 285.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 186




 

 

 

 

Врњачка Бања, Река
Цена: 100.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 185






Врњачка Бања, Снежник, 392,80 m2
Цена: 350.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 182






Велико градиште, Сребрно језеро
Кућа/викендица 73 м2 ( Пр+Пк ) и 200 м2 - грађевинско земљиште ван граница ГГЗ
Цена: 45.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 176

 

 


Врњачка Бања, Руђинци
Цена: 52.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 171

 

 

 


Врњачка Бања, Ново Село, 66 м2 у основи ( Пр+Сп+Пк ), земљиште 23.76 ари
Цена: 42.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 161






Врњачка Бања, Метинске ливаде
Две куће и 11.16 ари. Цена: 28.000 ЕУР-а.

Опширније: Оглас број: 155










Чачак, Атеница
Викендица/кућа 120 м2 ( Су+Пр+Сп ), шупа, гаража и 9 ари. Цена: 38.000 ЕУР-а.

Опширније: Оглас број: 152

 

 

 

Оглас бroj: 1
Врњачка Бања, насеље Руђинци - 405.94 м2 и 15.35 ари
Цена: 110.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 1

 

 

 

 

Врњачка Бања, Руђинци, 220 м2
Цена: 90.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 16

 

 

 

 

Врњачка Бања, Дубрава, 268 м2
Цена: 93.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 11

 

 

 

 

Врњачка Бања, Руђинци, 333,61 м2
Цена: 80.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас брoj: 26

 

 

 

Врњачка Бања, шири Центар, 460 м2
Цена: 391.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 24

 

 

 

 

Врњачка Бања, Рај, 128 м2
Цена: 75.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас брoj: 25

 

 

 

 

Врњачка Бања, Ново Село, 37 м2
Цена: 28.000 ЕУР-а

Опширније: Оглас број: 21

Страна 1 од 3