Путања

 

 

 

 

Врњачка Бања, Руђинци, 220 м2
Цена: 90.000 ЕУР-а


По: Улаз, гаража, летња кух. и котл. – посеб. улаз ( 40.80 м2 )
Пр: Улаз., предс., дн. бор.са кух. и треп, купат. 2 собе, остава и тераса преко целе куће (109.20 м2 )  и Пк: Предс. куп.4 сoбе и 2 балкона  (70.14 м2).
Плац: 4,15 ари. Грејање: Гас, нафта, струја и дрва. Удаљена од центра око 2 км.
Цена: 90.000 ЕУР-а  или замена за одговарајући стан у Врњачкој Бањи.