Путања

 

 


Врњачка Бања, Руђинци
Цена: 52.000 ЕУР-а

На продаји су следеће непокретности:
1. Стара кућа - површине 74 м2, Пр. Изграђена је 1961. године. Има дн. боравак са кухињом и трепезаријом, 2 собе, шпајз и купатило, са стварима, помоћни објекат - гаража 26 м2 и плац 605 м2.
2. Нова - неопремљена кућа укупне бруто површине 260 м2 Пр+1. Изграђена је 1991. године.
Пр: Дн. боравак са трепезаријом и кухињом, шпајз, купатило, гаража и 2 терасе.
Сп: 4 собе, купатило и тераса, као и плац 572 м2.
Удаљене су на око 3 км од центра Врњачке Бање, а до маг. пута Краљево - Крушевац од 500 до 1000 метара, где се налази Железничка станица. У близини су Основна школа, Вртић,Вода Врњци, Месна канцеларија и др. Уз асвалт. Улично осветљење. Грејање: На дрва. Трофазна струја. Вода: Бунарска и са хидрофором за обе куће. Има канализација.
Цена: 52.000 ЕУР-а