Путања

Трстеник, Дубље
Цена: 37.000 ЕУР-а


1. Кућа број 2, бруто површине 97 м2 ( Подрум - део + Пр )

2. Помоћни објекати и то:
- Помоћни објекат 3. бруто површине 50 м2 ( Пр )
- Помоћни објекат 4. бруто површине 43 м2 ( Пр )
- Помоћни објекат 5. бруто површине 42 м2 ( Пр )
- Помоћни објекат 6. бруто површине 20 м2 ( Пр )

3. Земљиште: 50.73 ари - Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и
45.43 ара - ВОЋЊАК 4. класе, што укупно износи 96.16 а/м2.

Имање је удаљено на око 6 км од Врњачке Бање и око 8 км из Трстеника. Пут - са горње стране асвалт, а са доње - приступни пут из Штулца. У горњем делу је равница, а у доњем - под благим нагибом. На плацу има шљива, крушака, јабука, ораха, дуња и др. Има две воде од чега једну изворску са саоског водовода који иде са Гоча и иста је уведена у кућу и другу воду - бунар у дворишту. Струја је монофазна, а постоји доведен прикључак за трофазну струју. Има телефонски фиксни број, али је привремено одјављен. У близини су Основна школа са уређеним теренима за мале спортове и рефлекторима, Пошта, Фудбалско игралиште ФК ,, Каменорезац" и др. Поглед према панорами Врњачке Бање, Гледичким планинама и Гочу. Имање се налази на тромеђи села Штулац и Руђинци, која се налазе на подручју општине Врњачка Бања и села Дубље, које се налази на подручју општине Трстеник.
Цена: 37.000 ЕУР-а