Путања
 

 

 

 

Врњачка Бања, Река
Цена: 100.000 ЕУР-а

Породична стамбена зграда/кућа 276 м2 и 5.14 а/м2 (П+1+Пк).
Пр: Тераса, мали ходник, купатило, кухиња и трепезарија
1 Сп: Предсобље, купатило, дневни боравак са кухињом, шпајз, соба, вешерница и увучена тераса
Пк: Купатило, предсобље, дечја соба, соба и увучена тераса.
Грејање: Цг- дрва и угаљ као и гас до куће. Има канализација. Уз асвалт. Удаљена је од центра Врњачке Бање око 3 км. Уз зграду има кокошар и пушница за месо. Продаје се са стварима, осим личних ствари.
Цена: 100.000 евра или замена за одговарајући стан или кућу у Београду или ужој околини.