Оглас бroj: 86
Врњачка Бања, Батин Забран - 22.70 ара Цена: 100.000 ЕУР-а

zemljiste_86_01.jpg

Плац 22.70 а/м2. Удаљен је од центра Врњачке Бање на око 1 км. Налази се уз асвалт. Има канализација, а струја и вода су уз плац.
Под благим је нагибом. У близини су породичне стамбене зграде – куће. На плацу може да се гради породична стамбена зграда, колективна стамбена зграда – коефицијент градње је 1.6 или да се дели на више плацева. Укњижен.
Цена: 100.000 ЕУР-а.