Путања

 

 

 

 

Врњачка Бања, Дубрава, 2,6213 ha
Цена: 350.000 ЕУР-а


Земљиште  2.62.13 х.а.м2 пољопривредно земљиште, ЛИВАДА 3. и 4. Класе., својина, са обимом удела 1/1.Протеже се недалеко од саобраћајнице Краљево-Крушевац.Ово подручје је одређено као перспективно за отварање јавног - градског водоизворишта. Налази се у близини Витојевачке каптаже - бунара за Воду Врњци. На основу елаборираних хидрогеолошких услова  ( постојања воде по дубини од 150 до 348 метара) вредност ове парцеле је знатно већа у односу на пољопривредне или грађевинске парцеле у околини. Ово земљиште се налази у обухвату плана генералне регулације општине Врњачка Бања     ( део грађевинско а део зелена површина ).
Цена: 350.000 ЕУР-а