Путања

 

 

 

 

Врњачка Бања, Дубрава, 48,95 ари
Цена: 55.000 ЕУР-а


Плац 48.95 ари  1/2 индустријска зона
1/2 стамбена - становање са привредом.Коефицијент изграђености 0.6
степен заузетости 40 %.минимална величина плаца 7.5 ари.Mинимална ширина плаца 12 метара.Спратност П 1 Пк.Удаљен је на око 2.5 км од центра Врњачке Бање. Плац је једним делом уз асвалт. На плацу су вода,  струја и канализација.
Цена: 55.000 ЕУР-а