ПутањаВрњачка Бања, Станишинци, 1.29.32 х.а.м2
Цена: 155.184 ЕУР-а

Шумско земљиште, ШУМА 5. класе, потес Виљак, укупне површине 1.29.32 х.а.м2. Уз асвалтни пут с једне стране, а има пут и са друге стране. Цела површина је под шумом..Струја и вода су недалеко од шуме. Надморска висина је око 900 метара. Шума је удаљена око 14 км од Врњачке Бање. Шума је стара око 40 до 50 година, а највише има букве и граба. Са горњег дела шуме види се планина Жељин, Гоч и Копаоник.
Цена: 155.184 ЕУР-а