Путања

 

 

 


Врњачка Бања, Станишинци
Цена: 31.668 ЕУР-а

Пољопривредно земљиште, ЊИВА 6. класе, а на терену воћњак 26.39 а/м2. Уз асвалт с једне стране      
( улаз ) и приступни пут с друге стране. На плацу има јабука, крушака, шљива - стерлејки. На плацу имавода са извора, струја и телефон, као и улично светло. Погодан је за викендицу, воће и поврће.
Поглед према Жељину, Копаонику и Гочу. Недалеко су куће, викендице, основна школа и др.
Цена: 31.668 ЕУР-а