Врњачка Бања, Руђинци
Цена: 30.000 ЕУР-а

807673_1_v5_1.jpg 807673_1_v5_2.jpg 807673_1_v5_3.jpg

807673_1_v5_4.jpg
Пољопривредно земљиште површине 99,о6 а.м2 ( воћњак 3. класе и остало вештачки створено неплодно земљиште. Горњи део плаца је под благим нагибом, а доњи у равници. У подножју плаца пролази поток. Плац се са једне стране налази уз асвалт. Удаљен је око 3 км од центра Врњачке Бање. На плацу има део шуме - багрема и др. растиња. Погодан је за воћњак или етно село. У близини је струја и вода. У подножју плаца се налази дрвена барака неукњижена.
Цена: 30.000 ЕУР-а